מידע טכני

חיבור תאורת גינה
(אנגלית)

מד זרימת מים
(עברית)

עלון מוצר
(עברית)

רכזת הגינה שלך
(אנגלית)

מדריך התקנה
(אנגלית)

מדריך התקנה
(עברית)

הוראות התקנה של מד זרימה